MULTICONSULT: CITY INDEX

Order free city index for your city!

Text in Norwegian: 

Ønsker du å vite hvor fremtidsrettet din by er?

På standen til Multiconsult tilbyr vi en gjennomgang av byindeks for din by.

Dette er gratis, men meld deg på via linken under, så får vi best mulig lagt til rette for en god gjennomgang!

 Bestill tid for gjennomgang av byindeks for din by her.

 

Om Multiconsults byindeks

Eldrebølgen, klimaendringer, teknologiutvikling og globalisering gjør det stadig mer utfordrende å drive norske byer. Vi blir færre yrkesaktive, 200 000 oljerelaterte arbeidsplasser kan bli mindre lønnsomme eller forsvinne, og byene må i større grad konkurrere om de beste hodene. Å legge til rette for verdiskaping vil bli svært viktig for å håndtere disse utfordringene fremover. Hvordan kan vi gjøre dette?

 Nøkkelen til å lykkes med å skape fremtidsrettede byer ligger i å ha kunnskap om den enkelte bys styrker og svakheter. Multiconsult har derfor utviklet en byindeks, som er som er et kvantitativt verktøy for å kartlegge hvordan norske byer med over 10 000 innbyggere i dag legger til rette for verdiskaping.

 Les mer om byindeksen her

Share this: