HORISONT 2020 OG HORISONT EUROPA – FINANSIERING AV SAMARBEIDSPROSJEKTER

HORISONT 2020 OG HORISONT EUROPA – FINANSIERING AV SAMARBEIDSPROSJEKTER I TRANSPORTSEKTOREN

Under Evolve Arena arrangerer ITS Norge sammen med ENIT (EU-nettverk for IKT i Transport) et sidearrangement/seminar om finansieringsmuligheter igjennom Horisont 2020 og Horisont Europa. Seminaret byr på spennende innlegg fra både Forskningsrådet og Invent Baltics.

På dette miniseminaret på Evolve vil deltagerne få en oversikt over programmene og finansieringsmulighetene i Horisont 2020 og Horisont Europa, og ikke minst hvilke gevinster man får av å delta.

Det vil også bli gitt informasjon om hvordan Forskningsrådet, Invent Baltic og ENIT kan bistå i søknadsprosesser.

Program torsdag 6. desember kl 12:00 – 14:00 i møterommet B2 inne i Expohallen.

 • Velkommen til seminar
  Trond Hovland, ITS Norge
  ENIT og Horisont 2020 – om transportprogrammet i Horisont 2020 og hvordan ENIT bidrar til etablering av samarbeidsprosjekter
  Runar Søråsen, ENIT
 • Horisont 2020 og Horisont Europa – suksesshistorier fra H2020 og hva vi kan forvente oss av Horisont Europa
  Verena Hachmann, Norges forskningsråd
 • Presentasjon fra Invent Baltics OÜ for Horisont 2020 for små og mellomstore bedrifter
  Teele Kundla, Invent Baltics OÜ
 • Diskusjon og pitching av ideer
  ITS Norge/ENITs helpdesk for Horisont 2020

Har du en ide du ønsker å få vurdert i forhold til disse EU-programmene – send en epost til runar@milesahead.no så setter vi deg opp i programmet, enten i plenum eller en-til-en-møte.

Share this: