SMART SAMSPILL FOR SMARTE SAMFUNN

Bærekraft og digitalisering er to megatrender som blir stadig viktigere. Skal vi lykkes med å utvikle fremtidens smarte samfunn, må bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen samles rundt dette og jobbe sammen for å lage bedre og smartere løsninger for digitale tvillinger av bygg, infrastruktur, byer og samfunn. Et viktig stikkord her er åpne standarder og smartere informasjonsdeling.

Initiativet er ment å fremme standardisering i fellesskap med viktige interessenter med store mengder informasjon som skal deles sømløst mellom BIM-modeller, transportsystemer og infrastruktur. Tematikken for arrangementet er hvordan vi sammen skal vi skape de smarte og bærekraftige byene framtiden trenger og hvilken oppskrift vi skal vi følge.

På Åpen Scene på Evolve Arena inviterer vi til innlegg og presentasjoner hvor du får innsikt og innblikk i løsninger, muligheter og utfordringer rundt dette.

 

FRAMTIDENS MOBILITETSLØSNINGER BYGGER PÅ INTEGRASJON

Torsdag 6. desember kl. 1000 – 1025 på Åpen Scene i Expohallen

Hva skjer når trafikkreglene legges i skyen og hvordan kan GEOfencing styre luftkvalitet og trafikk? Kom og hør hva Bjørn Brunstad fra Standard Norge og Knut Evensen fra QFree tenker om dette.

 

SMARTE BYGG V/INTEGRA

Torsdag 6. desember kl. 10.30 – 10.55

Informasjon kommer

 

SMART BYGGEPROSESS OG BRUK AV DIGITALE TVILLINGER

Torsdag 6. desember 11.00 –  11.25 på Åpen Scene i Expohallen

Åpne standarder er en forutsetning for å lykkes med en gjennomgående helhetlig digitalisering av byggenæringen.

Kom og hør Anett Andreassen, fra Statsbygg og fungerende prosjektdirektør for Digibygg om hvordan Statsbygg stiller krav om åpne standarder, og har fokus på

 

ENDA EN SENSOR OG NOK EN SKYTJENESTE, KAMPEN OM DINE DATA.

Torsdag 6. desember 11.30 – 12.50 på Åpen Scene i Expohallen

 Det er en eksplosjon i tilbudet av av IoT, apper og skytjenester for smarte bygg, hvordan vil dette utvikle seg og hvorfor ønsker vi åpne APIer og åpne standarder?

Digitaliseringsdirektør i GK – Gruppen, Øyvind Monrad Krohn presenterer sine tanker rundt dette.

 

HVORDAN KAN VI GJØRE BYENE VÅRE LITT GRØNNERE?

Torsdag 6. desember kl. 1400 – 1430 i møterom B2 i Expohallen

Vil du høre mer om hvorfor standarder er grunnsteinen i utviklingen av framtidens smarte og bærekraftige samfunn? Kom og møt Hanne Wells fra Standard Norge som snakker om hvordan norske standarder for blågrønn faktor og grønne tak bidrar til at vi kan nå FNs bærekraftsmål.

 

 COWI INVITERE DEG TIL DEMONSTRASJON AV VÅR VIRTUELLE SMARTBYMODELL

Denne demonstrasjonen finner sted på vår felles paviljong på Evolve Arena Expo. Det blir en planlagt demontrasjon kl onsdag 10.30 –  11.00

COWI demonstrerer for første gang i Norge vår Smartbymodell. Dette er en virtuell, digital tvilling som demonstrerer hvordan byer kan utnytte verdien av data og komplekse tverrfaglige modeller fra bygg-, infrastruktur- og byutviklingsprosjekter.

Smartbymodellen viser både hvilke muligheter som ligger i å utnytte disse modellene og når det kommer til konkrete objekter – men enda mer interessant i et mer helhetlig perspektiv. I dag havner verdifulle prosjektdata i skuffen eller bortgjemt på servere når prosjektet er avsluttet.

I fremtiden vil det være en forutsetning for et vellykket prosjekt at dataene som skapes i prosjektet lever videre og beriker de neste prosjektene som kommer. Dette er del av tankegangen rundt digital tvilling  og vår smartbymodell.

Fra død data til bedre byer

Fremtidens byer vil ha digitale tvillinger hvor sensorer, tele- og mobildata, IoT og tekniske data, analyser og prosjekterte data er som informasjon i byens nervesystem. En slik samling av data vil sette oss i bedre stand til å forbedre byen gjennom maskinlæring og kunstig intelligens. Det kan være bygg eller konstruksjoner som forutsier vedlikehold før feil eller kritisk behov oppstår, optimalisering av trafikk i byen, vann og avløpssystemer som optimaliserer vekstforutsetningene for beplantning eller som kan forberede seg på kraftig nedbør.

Mulighetene er uendelige, men utfordringene er også uttallige. Vi håper vårt bidrag gjennom smartbymodellen gir inspirasjon til dialog og nye idéer.

Det blir en planlagt demontrasjon kl onsdag 10.30 –  11.00, men du er også velkommen til å stikke innom når som helst i løpet av de to dagene for å se.

Share this: