Bidra med foredrag

Vi ønsker ditt bidrag til Evolve Arena 2019! Send inn forslag til foredrag og annet innhold som kurs, workshops, konkurranser eller hackathons.

Vi ønsker at du sender en kort beskrivelse av foredraget med:

  • Tittel på foredrag
  • Kort beskrivelse av innhold
  • Navn og stillingstittel på foredragsholder

Send ditt forslag på e-post til evolve@evolvearena.com

Share this: