5. DESEMBER – INNOVASJON FOR MENNESKER

Nøkkelen til å skape vellykkede innovasjoner – enten det er et nytt produkt, en ny tjeneste eller kommunikasjon – er å forstå menneskene som skal bruke dem. Det er å avdekke og analysere menneskers behov – og på grunnlag av dette skape løsninger som innfrir eller overgår folks forventninger.

Dette kalles ofte menneskesentrert design (Human-Centered Design), og det handler om mer enn «bare» å skape en effektiv og engasjerende kundeopplevelse. Det handler om å sikre at hver eneste situasjon hvor interaksjon skapes eller informasjon utveksles, er optimalisert slik at brukernes behov dekkes på en tilfredsstillende måte.

 Melder du deg på konferansen via Bouvet – får du 40 % rabatt!

 

Dag 1 Innovasjon:

 Kl 13.30: Lean Innovation i praksis

Christer og Christl deler erfaringene fra vårt med arbeid med innovasjon i Avinor, med fokus på viktigheten av innsikt, måle underveis og tørre å prøve og feile – og presenterer deretter to caser hvor Lean innovation har vært sentral.

Christl har en BFA, Bachelor of Fine Art fra University of Utah og jobber som rådgiver i Bouvet. Christer har en Executive Master of Management i Nyskaping og Kommersialisering fra BI og jobber også som rådgiver i Bouvet

 Kl 14.00: Norges mest digitale klubb

Njål Berge viser hvordan Storhamar Ishockey har gått fra null til gull – og økt sitt årlige tilskuertall fra 43.000 til 137.000 på 4 år gjennom fokus på digitalisering av opplevelsen før, under og etter sine arrangementer.

Njål er Siviløkonom fra NHH med spesialisering i kundeadferd – og leder Digital kommunikasjon i Bouvet.

 Pause

 Kl 14.30: 2 timer – Workshop (MELD DEG PÅ HER!) Mulig å melde seg på helt frem til workshopen begynner.

Tjenestedesign, brukerinvolvering og innovativ tjenesteutvikling

Torbjørn Helland Solhaug, Ulrik Lie og Magne Hopp fasiliterer en høyintensiv og effektiv workshop som skal gi deltagerne en inspirerende introduksjon til hvordan tjenestedesign metodisk og kreativt benytter prinsipper og teknologi for å løse komplekse samfunnsutfordringer og skaper innovative tjenester og opplevelser.

Torbjørn er Sivilingeniør i teknisk design fra NTNU og jobber som UX-konsulent og spesialist universell utforming i Bouvet. Ulrik har en PhD i produktdesign fra NTNU og jobber med brukerorientert design i Bouvet mens Magne har over 30 års erfaring som tjenestedesigner.

 

Om Bouvet

I Bouvet ser vi rett og slett på digitalisering som en samfunnsoppgave – en oppgave vi skal bidra sterkt til at blir utført! Vi ønsker kort sagt å skape verdi for samfunn og enkeltmennesker gjennom helhetlige digitale løsninger i både privat og offentlige sektor. Vi ønsker det, og vi klarer det. Vi jobber for store private og offentlige samfunnsaktører innenfor energi, helse, transport, varehandel og industri og bidrar slik til en bedre og enklere hverdag for folk – hver dag.

I Bouvet er vi ca. 1350 ansatte – og vår enorme bredde i kompetanse gjør at vi kan ha en tverrfaglig tilnærming til oppgavene. Slik kan vi gjøre våre kunder bedre rustet til å møte nettopp deres digitale virkelighet på en fruktbar måte.  Vi analyserer grundig problemstillingene, og velger ut verktøy, metoder og mennesker med omhu – for alltid å kunne bidra best mulig.

Ta en prat med oss om dine utfordringer!

Share this: