Den viktigste møteplassen for framtidens byer

Byene har lenge vært sentre for handel, innovasjon og kultur, og urabanisering er i dag en av de største megatrendene vi står overfor. Samtidig medfører økt fortetting og større konsentrasjon av mennesker økonomiske, sosiale og miljømessige utfordringer. Evolve Arena er en møteplass som skal bidra til å løse disse utfordringene gjennom å bidra til økt samarbeid, og ved å tilby ny innsikt og kunnskap.

I 2018 samlet vi mer enn 1.400 deltakere fra over 15 land. Vi hadde mer enn 60 foredragsholdere som holdt inspirerende innlegg, og 70 utstillere som viste fram nye løsninger. I desember 2019 skal vi ta dette videre, og årets hovedtemaer er

  • Byutvikling
  • Mobilitet
  • Sikkerhet

 

 

 

Share this: