OM EVOLVE

Evolve Arena skal bli Norges viktigste møteplass for byutvikling og framtidens mobilitet. 

Byenes rolle har aldri vært viktigere
I århundrer har byene vært sentre for handel, innovasjon og kultur. Vi står i dag overfor en rekke store endringer

  • Norsk økonomi må omstilles, og bli mindre avhengig av olje og gass
  • Vi må gjøre mer for å løse klimautfordringene
  • Befolkningen i byene øker, med press på boligpriser og infrastruktur
  • Globalisering endrer konkurransebildet
  • Digitalisering påvirker hele samfunnet

Byene vil spille en sentral rolle i å møte disse endringene på en måte som ivaretar verdiskapning og livskvalitet.

Samarbeid og kompetanse
Evolve Arena handler om å løse utfordringene ved å tenke helhetlig, og å bruke ny innsikt og teknologi på en smart og bærekraftig måte. For å lykkes må det legges til rette for mer samarbeid og ny kompetanse. Derfor har vi tatt initiativet til å skape møteplassen Evolve Arena.

Viser vei på Evolve Arena
På Evolve Arena gir vi deg innsikt, forretningsmuligheter og nettverk. Vi viser vei for omstilling av byen med utgangspunkt i menneskene som lever der. Vi tar deg med inn i de muligheter som ligger innenfor mobilitet og byplanlegging. Vi viser deg både det konkrete og visjonære.

To dager med konferanser i verdensklasse, workshops og expo
På Norges Varemesse blir det to dager med konferanser i verdensklasse, Future City Expo der aktører viser morgendagens løsninger, og mange arrangementer og aktiviteter for deltakere og publikum. Dette blir en arena for inspirasjon der vi kobler sammen næringslivet, politikere, det offentlige og akademia. For det er gjennom samarbeid og involvering vi skaper de beste løsningene for fremtiden!

Vi starter den nye byevolusjonen på EVOLVE ARENA 2018.

 MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Share this: