Evolve Arena – den viktigste møteplassen for byutvikling og mobilitet

I århundrer har byene vært sentre for næringsliv, innovasjon og kultur. Byene er under utvikling – ny teknologi og et større behov for bærekraftige løsninger krever nye måter å planlegge på. Vi må utvikle byer som ivaretar miljøet og er sosialt inkluderende, og som samtidig er sentrum for innovasjon og næringsutvikling.

For å lykkes med dette må vi jobbe på tvers av tradisjonelle siloer, og bruke ny innsikt og teknologi på en bærekraftig måte. Det er dette som er målet med å etablere møteplassen Evolve Arena. Her får du innsikt, nye forretningsmuligheter og en mulighet til å utvide dine nettverk.

På Norges Varemesse 5. og 6. desember blir det to dager med konferanse i verdensklasse, en «Future City Expo» der aktører viser framtidens løsninger, samt mange ulike workshops og aktiviteter. Dette skal være en arena for inspirasjon der vi samler næringsliv, politikere, offentlig sektor og forskere.

KJØP BILLETT    PROGRAM 

Konferansen er bygget opp rundt tre hovedtemaer:

  • Smart Society. Den første sesjonen vil ha fokus på samfunnet. Vi skal blant annet se nærmere på hvordan vi bør lede og samhandle for lykkes med økt verdiskapning, samtidig som vi skaper byer som er gode å leve i.
  • New Mobility. Den andre sesjonen fokuserer på mobilitet. Vi ser nærmere på de betydelige endringene transport- og logistikksektoren opplever, blant annet overgangen til nye forretningsmodeller implikasjoner av endringer i politiske rammebetingelser.
  • Urban Development & Future Living. Den siste sesjonen handler om byutvikling. Eksempler på temaer vi belyser er utvikling av mer inkluderende byer og byen som driver for innovasjon og næringsutvikling.

 

For å belyse disse temaene samler vi mer enn femti foredragsholdere, inkludert internasjonale profiler, næringslivsledere, politikere og innovatører.

 

Vil du sikre deg innsikten og verktøyene du trenger for å lykkes med innovasjon og nærings- og byutvikling i det grønne skiftet? Hold av tiden 5. og 6. desember og sikre deg en billett i dag!

 

KJØP BILLETT    PROGRAM 

 

Share this: