Fire teknologiområder som endrer samfunnet

De siste tiårene har vært preget av en omfattende teknologisk utvikling. Enkelte snakker som en fjerde industrielle revolusjon. Skal vi lykkes med å løse mange av de store samfunnsutfordringene vi står overfor, som eksempelvis omstillingen av norsk økonomi, er vi nødt for å være ledende på teknologi. Her er fire områder som vil få stor betydning for samfunnet.

 

Kunstig intelligens
Kunstig intelligens, også kalt AI («Artificial Intelligence») er et samlebegrep for ulike teknologier for å simulere intelligens i maskiner. Dette brukes blant annet til å sette maskiner i stand til å «lære» basert på input fra omverdenen og til å løse ulike problemer. Teknologien brukes blant annet i serviceroboten Amelia, som kan settes inn for å gjøre enkelte oppgaver som tradisjonelt har vært utført av mennesker.

Claire Taylor er leder for automatisering og brukerovervåkning hos IFE. Hun kommer til Evolve Arena for å holde et innlegg om «Are we ready for our autonomous future?».

 

Tingenes internett
Tingenes internett, ofte kalt «internet of things» eller IoT, handler om at ulike gjenstander kobles til internett. Gjenstandene har typisk også sensorer og programvare som gjør at de både kan samle og utveksle data. Noen konkrete eksempler på dette er være dørlåser som kan fjernstyres fra mobiltelefonen, termostater som kan styre temperaturen basert på strømprisene eller biler som kan varsle ved en trafikkulykke.

Carlo Ratti er en verdenskjent arkitekt og leder av MIT Senseable City Lab, som blant annet forsker på hvordan sensorer kan inkluderes i bygninger. Han vil delta på Evolve Arena med innlegget «The real time city».

 

Stordata
Tilgjengeligheten av data i samfunnet har økt dramatisk, noe som blant annet henger sammen med utbredelsen av smarttelefoner og tingenes internet. Økt datakraft gjør at vi nå også er i stand til å utnytte disse datamengdene til å gjøre analyser og avdekke ny og faktabasert innsikt. Dette kan igjen resultere i bedre og raskere beslutninger.

Thomas Anglero er innovasjonsdirektør i IBM, et selskap som tilbyr løsninger knyttet til bruken av stordata. Han deltar på Evolve med et innlegg om hvordan teknologi kan skape nye forretningsmodeller.

 

Autonome systemer
Et autonomt system er i stand til å utføre bestemte oppgaver på egen hånd, og har mulighet for å fatte beslutninger selv basert på situasjonen uten at et menneske er involvert. Dette har mange praktiske anvendelser. Et eksempel er selvkjørende biler og busser. Ruter har nylig inngått en avtale om levering av opptil 50 selvkjørende busser til Oslo og Akershus, og det er ventet at de første er på plass allerede i vinter.

Frode Hvattum er strategidirektør i Ruter og vil holde et innlegg på Evolve Arena og framtidens transportløsninger.

 

Er du interessert i teknologi og hvordan denne påvirker samfunnet? På Evolve Arena på Norges Varemesse på Lillestrøm 5. og 6. desember kommer mer enn femti eksperter og visjonære for å snakke om teknologi og framtidens byer.

 

KJØP BILLETT    PROGRAM 

 

Share this: