HORISONT 2020 workshop

Horisont 2020-workshop om byutvikling

Hvordan skal byen du bor i utvikle seg og hvordan vil du overlate den til dine barnebarn? Dette er en av utfordringene EU ønsker å finne gode løsninger på. På workshopen får du høre hva Trondheim har gjort for å lykkes med sin EU-søknad +CityxChange. Vi vil også høre hva du som ansatt i offentlig sektor, næringsliv eller akademia vektlegger i fremtidig bytuvikling.

Verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020, har gjennom flere av sine utlysninger invitert forskere, offentlige virksomheter og næringsliv til å gå sammen for å finne løsninger på hvordan morgendagens byer skal se ut. Dette involverer bl.a. områdene energi, transport, klima/miljø og næringsutvikling.

Flere norske aktører har allerede fått tilslag på sine prosjektforslag til EU. Trondheims-prosjektet +CityxChange er en av disse. De kommer for å dele sine erfaringer med å koble akademia, næringsliv og offentlig sektor i prosjektet.

Vi vil også høre dine tanker om hva du mener fremtidig byutvikling bør inneholde.

Program:
+CityxChange ved Håvard Wibe, NTNU.

Offentlige virksomheters erfaringer med å delta i Horisont 2020-prosjekter. Idun Lyngstad, nasjonal kontaktperson for offentlig sektor, Forskningsrådet.

EU-utlysningen for 2020 “Smart cities and communities” ved Marianne Haavardsholm Aandahl, nasjonal kontaktperson for energi, Forskningsrådet.

Gi ditt innspill til hvordan du mener en smart by skal se ut.

Plast som problem i byen. Kunstner Pippip Ferner forteller om sitt arbeid med å lage kunst av plast for å rette søkelyset på plastikk i naturen og i byene.

Ruth Astrid Lærum Sæter er møteleder.

Arrangert av Forskningsrådet.

Tid: 9:30-11:30

Dato: 6 desember

Sted: Evolve Arena, Norges varemesse

 Arrangementet er gratis men du må registrere deg her:

 

Om Horisont 2020:

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 80 milliarder euro fordelt på sju år. Norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land. Les om Horisont 2020 her: https://www.forskningsradet.no/prognett-horisont2020/Forside_HORISONT_2020/1253988679397

Share this: