HORISONT 2020 workshop

Arrangert av Forskningsrådet.

Hvordan skal byen du bor i utvikle seg og hvordan vil du overlate den til dine barnebarn?

Dette er en global utfordring som både Norge og EU ønsker å finne gode løsninger på. Verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020, inviterer forskere, offentlige virksomheter og næringsliv til å gå sammen for å finne løsninger. Kom og hør hvordan dette kan gjøres, samtidig som du bidrar med dine tanker og ideer om temaet.

Tid: 9:30-11:30

Dato: 6 desember

Sted: Evolve Arena, Norges varemesse

Tilgang med expopass.

Om Horisont 2020:

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 80 milliarder euro fordelt på sju år. Norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land. Les om Horisont 2020 her: https://www.forskningsradet.no/prognett-horisont2020/Forside_HORISONT_2020/1253988679397

Share this: