Hvordan skape byer rustet for framtiden?

Megatrender som globalisering, klimaendringer, og en aldrende befolkning gjør det stadig mer utfordrende å drive norske byer. For å lykkes fremover og tilpasse seg disse endringene er det avgjørende at kommuner og andre aktører legger til rette for økt verdiskapning. 

Multiconsult har utarbeidet et verktøy for å analysere hvor framtidsrettet norske byer er, og rette søkelyse mot hvilke faktorer som er viktige for denne utviklingen. På Evolve Arena presenterte Bernt Sverre Mehammer fra Multiconsult dette verktøyet, og her deler vi dette innlegget.

Share this: