Hvordan skape morgendagens forretningsmodeller

Hvordan kan bedrifter posisjonere seg for langsiktig vekst og samtidig bidra til å løse noen av verdens store samfunnsutfordringer? Dette var målet til Reynir Indahl da han etablerte investeringsselskapet Summa Equity.

 

Etter en lang karriere i selskaper som Altor Equity Partners og McKinsey etablerte Reynir Indahl investeringsselskapet Summa Equity i 2016. For å finne selskaper som egnet seg for å skape langsiktig vekst, identifiserte Summa tre investeringsområder med bakgrunn i megatrender som befolkningsvekst, knappet på ressurser, aldrende befolkning og overgang til nye energikilder. De tre investeringsområdene som skal gi langsiktige vekstmuligheter er:

Effektiv ressursutnyttelse

Med en raskt økende befolkning og begrenset tilgang på ressurser, vil det være forretningsmuligheter for selskaper som optimaliserer bruken av naturressurser. Et eksempel på dette er avfallshåndtering og resirkulering, og et av selskapene Summa har investert i er Norsk Gjenvinning.

Endret demografi

Befolkningssammensetningen endrer seg: Vi får en stadig eldre befolkning, økende urbanisering og mer migrasjon. Dette skaper flere utfordringer, som press på velferdssystemet, samtidig gir ny teknologi også flere muligheter. Eksempler på områder som adresserer endret demografi er helseteknologi og utdannelse.

Teknologi som tilrettelegger for forretning

Digitalisering og teknologiområder som stordata og kunstig intelligens er nøkkelen for å løse utfordringene bedre og mer effektivt. Eksempler på dette er kommunikasjonsløsninger og digitalisering av finansielle tjenester.

Det er en målsetning at selskapene Summa investerer i skal tilby løsninger på FNs bærekraftsmål, og graden av måloppnåelse følges opp løpende.

 

Vil du lære mer om hvordan bedrifter kan posisjonere seg for langsiktig vekst og samtidig bidra til å løse noen av verdens store samfunnsutfordringer? Lurer du på hvordan man skaper en «future-proof» forretningsmodell? Kom til Evolve Arena 5. og 6. desember for å høre Reynir Indahl og mer enn femti andre eksperter og visjonære snakke om framtidens løsninger.

 

KJØP BILLETT    PROGRAM 

 

Share this: