HVORFOR OSLO OG NORGE?

Oslo er Europas hurtigst voksende by, og sammen med sine nordiske søsterbyer en spydspiss for bærekraftig utvikling.

I 2019 er Oslo kåret som “European Green Capital” med bakgrunn i de mange miljø- og bærekraftstiltak som er iverksatt og planlagt. Grønn teknologi kan bli Norges nye olje – en naturlig evolusjon for et land med langvarig fokus på bærekraftige løsninger.

Norge i pionérposisjon for et bærekraftig samfunn
Med FNs Bærekraftsmål som retningsviser, konkurrerer og samarbeider Oslo nå med andre nordiske byer om å ta pionérposisjon som bærekraftig smart samfunn for fremtiden. Hovedstaden har
kommitert seg til ambisiøse mål for ytterligere miljømessig forbedringer og bærekraftig utvikling, med mål om å bli en rollemodell for andre byer og verdensdeler.

Norge som et unikt testmarked
Norge er et pionérmarked for elektriske kjøretøy, autonome testområder og systemisk endring i
forbruksmønstre. Her kan du finne et unikt testmarked, ettersom befolkningen er kjent for å være digitalt avanserte og «early adaptors», med både vilje og ressurser til å betale for nye teknologier.

Likhet, tillit og samarbeid er nøkkelverdier på tvers av det norske arbeidsliv og samfunn, med flate strukturer og høy grad av uformell kommunikasjon. Ansatte i norske virksomheter har god grad av brukermedvirkning, og mulighet til å ta initiativ og ansvar, tenke kreativt, fleksibelt og effektivt.

Share this: