EKSTREME ENDRINGER – EKSTREME KOSTNADER. KLIMARISIKO I KOMMUNENE

Arrangører: Kommunalbanken og CICERO Senter for klimaforskning

Tid: 09:00-11:00, 6. desember 2018

Sted: Evolve Arena,  møterom A1, Norges Varemesse, Lillestrøm

 Ekstreme endringer – ekstreme kostnader
Klimarisiko i kommunene

Klima er i ferd med å bli en økonomisk risiko, også for norske kommuner. Mer ekstrem vær, flom og overvann er blant klimarisikoen kommunens bygg og infrastruktur utsettes for og som krever investeringer i klimatilpasning. Lokale myndigheters evne til å håndtere klimarisiko både i sitt daglige virke og i sin langsiktige planlegging har mye å si for løsningene som velges og kostnadene som er forbundet med disse. Vi viser frem gode eksempler på hvordan kommuner har integrert klimatilpasning i sitt arbeid. Vi vil også gi en sniktitt på et helt nytt verktøy som skal hjelpe kommunene å identifisere og jobbe systematisk med klimarisiko i sine investeringsbeslutninger. I møte med økt klimarisiko og trangere budsjetter ønsker Kommunalbanken å bidra til at kommunene har best mulig beslutningsgrunnlag når de foretar sine investeringer.

Om arrangørene:

Kommunalbanken er den viktigste långiveren til norske kommuner og fylkeskommuner. Kommunalbanken finansierer blant annet skoler, idrettshaller og helse- og omsorgsbygg. Fordi banken tilbyr rimelig, sikker og langsiktig finansiering tilpasset kommunenes behov har de alle landets kommuner som kunder. Kommunalbanken tilbyr grønne lån med renterabatt til kommunenes klimariktige investeringer. Les mer på www.kommunalbanken.no

CICERO Senter for klimaforskning er Norges fremste institutt for tverrfaglig klimaforskning. CICERO leverer ny kunnskap til de som jobber for å løse klimaproblemet. Ett av instituttets prioriterte områder er forskning som utgjør en reell forskjell på lokalt nivå i transformasjonen til et lavutslippssamfunn. Les mer på www.cicero.oslo.no/no/cicero-kommune

 

Interessert?

Deltakelsen er gratis, men du må gjøre følgende for å få adgang:

  1. Fyll ut dette skjemaet som er påmelding til selve workshopen.
  2. Registrer deg for gratis tilgang til utstillingsdelen av Evolve Arena her. Denne må du ha for å få inngang til Evolve der workshopen foregår. Ved å bruke denne lenken, får du også billett til selve Evolve Arena-konferansen til rimeligere pris. Les mer om programmet her.

Share this: