LILLESTRØM EIENDOMSFORUM- ÅRSKONFERANSE 2018

Årskonferanse 2018 for Partnere i Lillestrøm Eiendomsforum.

Dato: 5. desember/ 15:00- 18:00

Sted: Norges Varemesse

Lillestrøm er et av de viktigste knutepunkter i Akershus. Byen står foran en stor fremtidig vekst og en urban byutvikling. I Lillestrøm finnes en rekke grunneiere, og mange av disse har vært etablert i mange år. De senere årene har det imidlertid kommet nye, større aktører til. Vi ser det som avgjørende at de som eier og skal bygge byen har møteplasser for å utveksle erfaringer, samordne initiativer, øke kompetanse på byutviklingstrender etc. Det er gjennom et slikt samarbeid det beste grunnlaget legges for hvordan byen vil utvikles. I tillegg vil et sterkt gårdeierforum i samspill med både politisk og administrativ side i kommunen – sammen jobbe for en mer helhetlig og samordnet utvikling.

Om Lillestrøm Eiendomsforum: http://kunnskapsbyen.no/prosjekt/lillestrom-eiendomsforum/

 

 

Share this: