MULTICONSULT: CITY INDEX- CITY PLANNING STRATEGIC TOOL

City Index- city planning strategic tool.

Event description in Norwegian: 

Hva skaper fremtidsrettede byer, og hvordan kan byutviklere, kommuner og private aktører legge til rette for mer verdiskaping? Multiconsult har utviklet en byindeks som viser hvor fremtidsrettete norske byer er, og årets vinner presenteres 6. desember på Evolve Arena!

For å lære mer om verdiskapingsperspektivet, byindeksen og mulighetsrommet for norske byer inviterer vi til presentasjoner og diskusjon om hvordan vi kan drive mer fremtidsrettet byutvikling.

Vi lover spennende innlegg, og håper på gode diskusjoner om blant annet kultur for verdiskaping, kompetanse og stedskvalitet.

Seminaret er gratis, og vi serverer lunsj!

Vel møtt!

Tid: 5. desember kl 12.15 til 14.00

Sted: Workshop rom B3 i messehallen

 Meld deg på her

 

Om Multiconsults byindeks

Eldrebølgen, klimaendringer, teknologiutvikling og globalisering gjør det stadig mer utfordrende å drive norske byer. Vi blir færre yrkesaktive, 200 000 oljerelaterte arbeidsplasser kan bli mindre lønnsomme eller forsvinne, og byene må i større grad konkurrere om de beste hodene. Å legge til rette for verdiskaping vil bli svært viktig for å håndtere disse utfordringene fremover. Hvordan kan vi gjøre dette?

 Nøkkelen til å lykkes med å skape fremtidsrettede byer ligger i å ha kunnskap om den enkelte bys styrker og svakheter. Multiconsult har derfor utviklet en byindeks, som er  et kvantitativt verktøy for å kartlegge hvordan norske byer med over 10 000 innbyggere i dag legger til rette for verdiskaping.

Les mer om byindeksen her

Share this: