NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING

Dersom du jobber i en offentlig virksomhet, og ønsker å bruke anskaffelser som et strategisk verktøy er dette startprogrammet for deg. Målgruppen er ansatte i offentlig virksomhet (herunder statlig virksomhet, fylkeskommune og kommune) og retter seg mot ledere, fagansatte og innkjøpere.

Dato: 6 desember , kl. 12:00 – 15:00

Sted: Norges Varemesse, Messeveien 8, 2004 Lillestrøm

Startprogrammet er gratis. Påmelding til startprogrammet her.

Om nasjonalt program for leverandørutvikling.

Nasjonalt program for leverandørutvikling er en pådriver for at statlige og kommunale virksomheter skal skape innovasjon gjennom sine anskaffelser. NHO, KS, DIFI, Innovasjon Norge og Forskningsrådet er programansvarlige og NHO har prosjektlederansvaret gjennom et sekretariat.

Siden starten i 2010 har programmet bistått kommunale og statlige virksomheter med over 150 innkjøp og utviklet metoden for innovative offentlige anskaffelser. Fram til 2019 skal programmet sørge for at flere offentlige virksomheter tar i bruk og innarbeider innovative anskaffelser som varig praksis.

Share this: