MULTICONSULT: NORWAY’S MOST PROGRESSIVE CITY

Event description in Norwegian:

Hva kjennetegner norske fremtidsrettede byer?

 Hvorfor lykkes noen byer bedre enn andre med å tiltrekke seg spennende næringsliv og kloke hoder?

Norges mest fremtidsrettede byer forteller om hva de har gjort, og hvilke planer de har fremover. På dette seminaret får du kunnskap om byindeksen, og innblikk i hva som gjøres i de mest fremtidsrettede byene i Norge.

Seminaret er gratis, og vi serverer lunsj!

 Vel møtt!

 Tid: 6. desember kl 12.15 til 14.15

Sted: Workshop rom B3 i messehallen

Meld deg på her

 Om Multiconsults byindeks

Eldrebølgen, klimaendringer, teknologiutvikling og globalisering gjør det stadig mer utfordrende å drive norske byer. Vi blir færre yrkesaktive, 200 000 oljerelaterte arbeidsplasser kan bli mindre lønnsomme eller forsvinne, og byene må i større grad konkurrere om de beste hodene. Å legge til rette for verdiskaping vil bli svært viktig for å håndtere disse utfordringene fremover. Hvordan kan vi gjøre dette?

 Nøkkelen til å lykkes med å skape fremtidsrettede byer ligger i å ha kunnskap om den enkelte bys styrker og svakheter. Multiconsult har derfor utviklet en byindeks, som er som er et kvantitativt verktøy for å kartlegge hvordan norske byer med over 10 000 innbyggere i dag legger til rette for verdiskaping.

Les mer om byindeksen her

Share this: