SAMARBEIDSRÅDET FOR NEDRE ROMERIKE (SNR)

Et lukket arrangement, hvor SNR inviterer partnere som har deltatt i arbeidet med utviklingen av Samarbeidsrådet for Nedre Romerike sitt næringsprosjekt.

Dato: 6. desember/ 14:00- 16:00

Sted: Evolve Arena, Norges varemesse

Share this: