SLUTTKONFERANSE : SOL -SUPPORT QUALITY OF LIFE

Arrangeres av Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Konferansen vil være en oppsummering og status av arbeidet som er gjort i prosjektet og fremtidsvisjoner. I prosjektperioden har SOL bidratt til implementering av velferdsteknologi, parallelt med utvikling av nye arbeidsprosesser.

Dato: 5.desember

Tid: 09:00 – 13:00

Sted: Evolve Arena/Norges varemesse

 

Program

0900-0915           Velkommen v/Marit Heiberg og Pia Adenmark

0915-0945           Hva kjennetegner kommuner som lykkes med digitalisering og nye arbeidsprosesser – hvor går veien videre? Grete Kvernland-Berg, PA Consulting,

0945-1015            Teknologi eller mennesker?   Gry Røste, Lørenskog kommune

1015-1030            Pause

1030-1100            Hva har vært bra med utviklingen av omsorgstjenestene fra 2015-2018 og hvordan kan samspillet mellom leverandører og kommuner forbedres?  Flemming Hegerstrøm, Hospital IT

1110-1140        Hva nå? Visjoner og tanker for kommunene fremover, hva kan politikken bidra med? Ole Jacob Flæten, ordfører i Skedsmo kommune

1140-1155        Refleksjoner etter 3 år med SOL, prosjektdeltakere

1155-1200            Avslutning v/ Marit Heiberg

1200-1300           Lunsj

Påmelding og informasjon

 

 

Share this: