“Urban living labs” i Oslo og Bodø

Gikk du glipp av Evolve Arena 2018? Her deler vi samtalen mellom Christine Hvitsand fra Telemarksforskning, Thomas Berman fra Pådriv og Silje Munkvold fra ByLab Bodø om deres erfaringer med å etablere arenaer for samskapning.

Share this: