Hagen,Solli, Tangen, Nybø

Hjørnesteinsbedriften – noe som dør og blir borte, eller noe vi skal satse på?

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Historien om hjørnesteinsbedriften er for mange historien om nedleggelse, oppsigelser og død. Hvor kommer hjørnesteinsbedriften fra, og hvordan kan vi sikre at den lever videre i morgendagens samfunn? Vi har møtt samfunnsgeograf Karl-Fredrik Tangen, regiondirektør i NHO, Nina Solli og administrerende direktør for hjørnesteinsbedriften Norges Varemesse, Gunn Helen Hagen, og ikke minst; næringsminister Iselin Nybø fra Venstre, til debatt om morgendagens hjørnesteinsbedrift.

LYTT HER:

“Når du leser historien om hjørnesteinsbedriften er det lett å forstå at folk blir redde. Det er ofte historien om arbeidsplasser som blir borte”, sier Tangen innledningsvis og løfter frem Detroit som eksempel. Byen som var bilhovedstaden i USA ble nærmest lagt brakk over natten etter at Ford trakk seg ut av byen. Samtidig vet vi at Kongsberggruppen har bidratt til at Kongsberg som by i dag har flere ben å stå på og er et kompetansesentrum for teknologi.


Samspill blir viktig for morgendagens hjørnesteinsbedrifter
Med salgsinntekter på mellom 350 og 400 millioner de siste årene før Covid-19 pandemien, bidrar Norges Varemesse med positive ringvirkninger i næringslivet rundt seg. Varemessen er med andre ord en moderne hjørnesteinsbedrift. Nina Solli fremhever at det er viktig å se på samspillet mellom hjørnesteinsbedriften og resten av samfunnet og næringslivet der de holder til. “Hjørnesteinsbedriften er hjørnesteinen. Så er det veldig mye som må bygges opp rundt det”, kommenterer hun. Når Gunn Helen Hagen legger seg på kvelden blir hun gira: “Når vi lager arrangementer får det positive ringvirkninger”, sier hun.

– Både store byer, men også små steder, må ha flere ben å stå på, det er en verdi.

Iselin Nybø, næringsminister


De beste hjørnesteinsbedriftene er ikke de som sysselsetter 70 % av lokalbefolkningen.
Likevel er konkurransen beinhard. “Skal vi konkurrere med London og Tokyo må vi ha en destinasjon”, sier Gunn Helen Hagen og peker på at vi må tørre mer. Næringsminister Iselin Nybø nikker og fremhever at samarbeid er nøkkelen. “Både store byer, men også små steder, må ha flere ben å stå på, det er en verdi”. Hun mener det er måten å tiltrekke seg kompetanse på. Og kanskje er det slik Karl-Fredrik kommenterer, at de beste hjørnestensbedriftene ikke er de som sysselsetter 70% av lokalbefolkningen, men kanskje heller 20%.

Det må alltid være jobb til to stykker
I podcasten fremheves det av både næringsministeren og regionsdirektøren at hjørnestensbedrifter må ha i mente at man ofte må ha et jobbtilbud til to. Mange lever i par eller som familie, og om den ene får jobb i en hjørnestensbedrift, må det vær mulig for partneren å få jobb samme sted. “Det må være plass til to”, påpeker Nina Solli. Nybø nikker og sier: “Lokalsamfunnet må stå opp for seg selv og sine verdier og det de har. Samarbeid er viktig”. Hun fremhever at pandemien samtidig har lært oss at vi er mindre stedsavhengig.

LES MER

Hva må til for at Oslo skal bli en nullutslippsby innen 2030?

I 1986 meldte hun seg inn i natur og ungdom, og hun har nå 35 års fartstid på klima- og miljøspørsmål. Heidi Sørensen, direktør for Klimaetaten i Oslo, tror fremdeles at menneskeheten er i stand til å løse de problemene vi selv har skapt og vi har tatt en prat med henne om hva som må til for å få Oslo til å bli en nullutslippsby innen 2030.

Les mer »

Hva skal til for at Norge blir gode på sirkulærøkonomi?

Overgang til en sirkulær økonomi krever en endring i forretningsmodellen. Nylig lanserte Skift – Næringslivets klimaledere, i samarbeid med SINTEF, Deloitte og WWF, noe de kaller «Ti prinsipper for et mer bærekraftig næringsliv». Der peker de på de ti viktigste elementene som skal til for å snu en forretningsmodell fra å være lineær til å bli sirkulær.

Les mer »
Søk om Startupbillett til Evolve Arena
Vår innovasjonsansvarlig vil ta kontakt med deg så fort hun har mulighet

Inspirasjon og nyheter rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få siste nytt og gode tilbud fra Evolve Arena