MOBILITET

I MORGENDAGENS SAMFUNN

Behovet for tiltak for å redusere klimagassutslipp er stort. Elektrifisering av transportsektoren og en overgang til fornybar energi vil redusere verdens CO2-utslipp betydelig, og er høyst nødvendig om vi skal nå klimamålene. Hvordan får vi beslutningstakere, næringsliv og forbrukere raskest mulig med på overgangen til elektrisk transport og en ny æra innen mobilitet? 

NORDIC EV SUMMIT BLIR EN DEL AV EVOLVE ARENA

Nordic EV Summit er anerkjent som en av de viktigste arenaene for elektrifisering av mobilitetssektoren i Europa, og arrangeres i år for fjerde gangDenne gangen som en del av Evolve Arena. 

Her samles beslutningstakere fra bransjen, politikere og forskere for å diskutere hvordan vi raskest mulig kan elektrifisere transportsektoren. I 2019 samlet konferansen over 950 deltakere fra 40 ulike land, og vi forventer intet mindre i 2021.  

Konferansen i 2021 setter søkelys på fire hovedtemaer: 

  • EU og elbilpolitikk – hvordan oppnå nullutslipp 
  • Ladeutfordringer 
  • Bærekraftig batteriproduksjon 
  • En helelektrisk bilbransje, men når?  
ENTERING THE ELECTRIC ERA

Norge har som mål at alle nye personbiler som selges fra 2025 skal være nullutslippsbiler, og at vi skal halvere klimagassutslippene fra transport innen 2030.

Hvordan elektrifiserer vi hele transportsektoren? Hvor raskt kan vi få til at alle ferger i norske fjorder er elektriske? Når kan batteridrevne fly transportere mennesker dit de vil?

Norge er et foregangsland innen elektrisk mobilitet, med mer enn 350 000 helelektriske kjøretøy. Likevel kreves samarbeid på tvers av sektorer og landegrenser for å nå målene vi har satt oss både i Norge og Europa.

Mobilitet

Anleggsplasser i transportsektoren skal bli fossilfrie

Transportinfrastrukturen skal i fremtiden bygges mest mulig fossilfritt. Regjeringen varsler i ny handlingsplan blant annet oppstart av fossilfrie pilotprosjekter og bruk av offentlige anskaffelser for å få ned klimagassutslippene på anleggsplassene i transportsektoren.

Les mer »
Mobilitet

Vi kan ikke “bare bli kvitt biler”!

Schlechter har vært ansatt i Siemens i 12 år, og nå har Siemens Mobility et nytt system som innebærer en helt ny måte for byer å styre trafikken på. Spennende? Definitivt. Siemens Mobility vil bidra til “Next Mobility Revolution” – blant annet gjennom balansert trafikkstyring i byene våre.

Les mer »
SAMMEN FOR ET
SMARTERE OG BEDRE SAMFUNN

MOBILITET

BY- OG STEDS-
UTVIKLING

SIRKULÆR-
ØKONOMI

HELSE

MAT

På Evolve Arena møter du
Alle med et brennende engasjement for byen, fremtiden og smarte teknologiske løsninger. 
Søk om Startupbillett til Evolve Arena
Vår innovasjonsansvarlig vil ta kontakt med deg så fort hun har mulighet

Inspirasjon og nyheter rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få siste nytt og gode tilbud fra Evolve Arena