Nancy_Strand_1920x1080

Møt sjefen for norsk avfallsbransje

Visste du at resirkulering av papir startet i Norge allerede på 1600-tallet? Som administrerende direktør i Avfall Norge gjennom 7 år, fins ikke den stein Nancy Strand ikke er villig til å løfte for å finne smartere, morsommere, mer effektive, engasjerende og innovative avfallsløsninger. På Evolve Arena tar hun publikum med på en foredragstripp spekket med kloke ord og eksempler på samspillet mellom menneske, miljø og teknologi i sirkulære byer.
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print

Mennesket i sentrum i alt vi gjør

Nancy Strand regnes som en visjonær lederskikkelse når det gjelder sirkulær økonomi. Lysten til å endre avfalls- og gjenvinningsbransjen kom etter at hun begynte i stillingen i Avfall Norge, hvor hun så stort potensiale og mange muligheter

– Gjennom årenes løp har mange forskjellige tiltak blitt testet ut, og vi har hentet ideer rundt effektivitet fra helt andre bransjer. Vi har blant annet hatt lekne eksperimenter som å putte latterbokser i avfallsdunker for å oppmuntre folk i parken til å kaste i dunken fremfor på bakken.

På Evolve Arena den 12. mai vil Nancy Strand gi konkrete eksempler på hvordan avfalls- og gjenvinningsbransjen arbeider for å skape den sirkulære byen. Deretter knytter hun dette opp til hvordan de jobber med å bygge kunnskap, samarbeider på tvers av fagområder, og digitalisering – det vil si bruken av data for å skape effektive og kundevennlige løsninger.

– Jeg tror mange av tilhørerne kan trekke veksler av våre erfaringer, og jeg håper de sitter igjen med et syn på avfalls- og gjenvinningsbransjen som en foroverlent og innovativ bransje!Det er et viktig poeng at vi setter mennesket i sentrum i alt vi gjør. Ny, smart teknologi byr på enorme muligheter, men det kan også få mennesker til å føle seg fremmedgjorte og ensomme. Data er den nye “råvaren», og den må benyttes med varsomhet og respekt. Etiske refleksjoner rundt bruken av våre data er en viktig del av utviklingen. Vi må hele tiden ha for øyet at vi skal gjøre livet bedre for folk, samtidig som vi skaper overgangen til bærekraftige og smarte byer.

– Et eksempel på ny teknologi er sensorteknologi som gjør det mulig at innbyggerne betaler mindre hvis de kaster mindre og sorterer bedre. Neste trinn kan jo være at man får en mikrobetaling hver gang man sorterer ut verdifulle materialer eller kaster batterier på rett plass.

Trender og teknologi pusher avfalls-utviklingen

Nancy Strand assosierer «Smarter life in human cities» med mennesker, miljø og teknologi som går hånd i hånd. Hun tenker på byer som utvikler seg som gode steder å bo og arbeide, og som bruker teknologi til det beste for innbyggerne. Byer hvor ressursene blir ivaretatt, og hvor gode løsninger som tar hensyn til miljø og klima også tilrettelegger for personlige og sosiale behov.

– Våren 2020 introduserer Avfall Norge i samarbeid med en rekke aktører forslag til felles avfallssymboler og harmonisering av kildesorteringsløsningene for Norge og Norden.  Dette er ett steg for å gjøre livet enklere for mennesker, og målet er at vi skal kjenne oss igjen og kildesortere på samme måte hjemme, på jobben, på hytta og i det offentlige rom.

– Det skjer hele tiden nyvinninger, for eksempel ved at gipsplater fra oppussing og renovering kan resirkuleres og brukes som resirkulerte råvarer inn i produksjon av nye gipsplater, trevirke som kan sorteres ut og brukes i produksjon av møbler, eller nye logistikkløsninger som kan kombinere varetransport med avfallsinnsamling for å redusere kjøringer i byen.

– Riktig spennende er det at vi nå får larver som kan spise matavfall og gjennom det produsere spisbare proteiner. Eller produsere biogass, biologisk gjødsel og drivhusgrønnsaker som tomater basert på matavfall, kloakkslam, husdyrgjødsel og avfall fra havbruksnæringen! Det utvikles hele tiden ny teknologi som utnytter avfallet og ressursene bedre, og som utnytter eller fanger CO2. Det er i det hele tatt en rivende teknologisk utvikling vi er inne i.

– Disse tiltakene er bra for både miljø, økonomi og bidrar til økt trivsel for vanlige folk i byrommet. Nettopp derfor er arrangementet Evolve Arena viktig. Vi trenger flere møteplasser på tvers av bransjer hvor vi kan lære av hverandre, og forstå hverandres kunnskap og tenkemåte. Spesielt når vi skal utvikle smarte løsninger som må spille på lag! Fremover vil byene uten tvil spille en nøkkelrolle i den grønne transformasjonen.

Fra dobøtter og produsentansvar til EU-direktiv

Gjenbruk av papir kan spores tilbake til bydannelsen på 1600-tallet. Glass, metall og tekstiler måtte også gjenbrukes. Den profesjonelle renovasjonen startet med nattmennene som tømte dobøtter, og landets første kommunale renholdsverk ble dannet i Bergen på slutten av 1800-tallet. Nancy Strand sier:

– Overgangen fra avfall som problem til ressurs har altså gått gradvis. Men den skjøt for alvor fart da næringslivet fikk utvidet produsentansvar for avfallet fra blant annet emballasje på 1990-tallet. Siden da har hele bransjen vært opptatt av kretsløpene, og hvor viktig det er å få avfall inn i nye kretsløp. I Norge var vi også tidlig ute med et forbud mot å deponere alt organisk avfall i 2009, og det utviklet seg markeder for de resirkulerte materialene både nasjonalt og internasjonalt. Det virkelige kvantespranget skjedde imidlertid i 2015: Da satte EU «sirkulærøkonomi» på dagsorden, og vi her hjemme adopterte for alvor tankegangen om at avfallshåndtering og verdiskaping er noe som henger nøye sammen.

Om du synes miljø, klima, og avfall som blir til resirkulerte råvarer, eller kanskjebyplanlegging som helhet er interessant, er Evolve Arena og Nancy Strands foredrag på Norges Varemesse i Lillestrøm den 12. mai 2020 et must å oppleve. Du møter eksperter og foredragsholdere som gir deg de avgjørende brikkene du trenger for å gjøre din egen by mer sirkulær – rett og slett for å skape «Smarter life in human cities».

Skrevet av: Ann-Sophie Stene

BLI PARTNER


LES MER

Se byrom som dansegulv

Vil du møte Norges første urbanist? Med foredraget «Public places as a dance floor», gir Erling Fossen et unikt innblikk i hvorfor god byutvikling er viktig – og hvordan politikere skal bygge byrom, gater, torg og plasser slik at de blir dansegulv der vi mennesker kan danse våre liv.

Les mer »

Drøm det umulige – skap fremtidens byer

Jo større drømmer du har, desto større resultat! Det er hva Ed Gillespie formidler når han snakker om «Smarter life in human cities» på Evolve Arena på Norges Varemesse i Lillestrøm 12. mai. Gillespie bruker humor for å avvæpne og engasjere folk, og utfordrer oss til å tenke helt nytt om fremtidens byer.

Les mer »

Kari Aina Eik åpner døren inn til FN

Kari Aina Eik er generalsekretær for Organization for International Economic Relations (OiER). På Evolve Arena den 12. mai skal hun presentere et av FNs mest spennende bærekraftprosjekter for tiden – der over 40 norske kommuner og 100 næringslivsbedrifter allerede deltar.

Les mer »

Bli kjent med Telias 5G-satsing

Når Telia ruller ut 5G i Norge, er Lillestrøm er den første byen som får ta i bruk den nye og grensesprengende 5G-teknologien. Selskapet har valgt å inngå partnerskap med Evolve Arena, og ser på arrangementet som en gylden anledning til å treffe andre virksomheter som jobber mot et felles mål – nemlig bedre liv i smartere byer.

Les mer »

Subscribe to our newsletter

Don't miss new updates on your email
Søk om Startupbillett til Evolve Arena
Vår innovasjonsansvarlig vil ta kontakt med deg så fort hun har mulighet

Inspirasjon og nyheter rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få siste nytt og gode tilbud fra Evolve Arena