SIRKULÆRØKONOMI

I MORGENDAGENS SAMFUNN

Norges økonomi er kun 2,4% sirkulært (The Circularity Gap Report Norway 2020)Samtidig har Norge forpliktet seg til å kutte utslippene med 55% innen 2030. Ved å legge om fra lineær til sirkulær økonomi, beveger vi oss vekk fra bruk og kast, og over til gjenbruk og ombruk 

EN MER SIRKULÆR ØKONOMI
- AVGJØRENDE FOR Å LYKKES

Hva må vi gjøre og endre for å nå dette målet og samtidig ivareta konkurransekraften til næringslivet? Det handler om holdninger, men også om kunnskap, faktiske endringer i produksjon, og regulatoriske forhold; som incentiver og avgifter som gjør det lønnsomt å reparere og benytte resirkulerte råstoffer. For å oppnå dette, er vi avhengig av forankring i det politiske Norge, men også i næringslivet 

Evolve Arena samler næringslivsledere, politikere, offentlig ansatte og gründere for å diskutere og finne frem til mulighetene som ligger i nullutslippssamfunnet og virkemidlene vi trenger for å komme oss dit. 

SAMMEN FOR ET
SMARTERE OG BEDRE SAMFUNN

MOBILITET

BY- OG STEDS-
UTVIKLING

SIRKULÆR-
ØKONOMI

HELSE

MAT

Sirkulærøkonomi

Hva skal til for at Norge blir gode på sirkulærøkonomi?

Overgang til en sirkulær økonomi krever en endring i forretningsmodellen. Nylig lanserte Skift – Næringslivets klimaledere, i samarbeid med SINTEF, Deloitte og WWF, noe de kaller «Ti prinsipper for et mer bærekraftig næringsliv». Der peker de på de ti viktigste elementene som skal til for å snu en forretningsmodell fra å være lineær til å bli sirkulær.

Les mer »
Sirkulærøkonomi

Møt sjefen for norsk avfallsbransje

Visste du at resirkulering av papir startet i Norge allerede på 1600-tallet? Som tidligere administrerende direktør i Avfall Norge gjennom 7 år, fins ikke den stein Nancy Strand ikke er villig til å løfte for å finne smartere, morsommere, mer effektive, engasjerende og innovative avfallsløsninger. På Evolve Arena tar hun publikum med på en foredragstripp spekket med kloke ord og eksempler på samspillet mellom menneske, miljø og teknologi i sirkulære byer.

Les mer »
På Evolve Arena møter du
Alle med et brennende engasjement for byen, fremtiden og smarte teknologiske løsninger. 
Søk om Startupbillett til Evolve Arena
Vår innovasjonsansvarlig vil ta kontakt med deg så fort hun har mulighet

Inspirasjon og nyheter rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få siste nytt og gode tilbud fra Evolve Arena